Nasza strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

Beskidy24.pl » Konkurs "Relacje z Beskidów (Jesień)" » Regulamin

Relacje z Beskidów (Jesień)

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu reporterskiego – „Relacje z Beskidów”

1. Postanowienia ogólne
1.1. Organizatorem Konkursu reporterskiego "Relacje z Beskidów" jest Beskidzki Informator Turystyczny - www.beskidy24.pl
1.2. Konkurs trwa przez cały rok i podzielony jest na 4 edycję (4 pory roku), co kwartał wybierane są trzy najlepsze reportaże/relacje/opowiadania danej edycji a następnie spośród nich losowany jest zwycięzca.
1.3. Komunikaty i informacje na temat konkursu publikowane będą na stronach http://www.beskidy24.pl/app,competition,id,29.asp
1.4 Wszelkie pytania dotyczące konkursu należy kierować drogą elektroniczną na adres portal@beskidy24.pl

2. Cel konkursu

2.1. Celem konkursu jest popularyzacja turystyki górskiej oraz ukazanie piękna Beskidów przez wszystkie 12 miesięcy w roku. Naszą ideą jest również promowanie „niekoniecznie młodych” talentów poprzez prezentowanie ich talentu pisarskiego szerszemu gronu osób na łamach serwisu.

3. Zasady konkursu

3.1. Prace nadsyłane do konkursu powinny traktować o terenie Beskidów lub być bezpośrednio z Beskidami związane.
3.2. Teksty nie spełniające powyższych kryteriów zostaną usunięte z konkursu.
3.3. W konkursie może wziąć udział każdy niezależnie od wieku czy miejsca zamieszkania.

3.4. Na każdą edycję konkursu autor może nadesłać maksymalnie 3 teksty.
3.5. Teksty należy przesłać poprzez opublikowanie ich w swoim profilu a następnie poinformowanie organizatora, że dany reportarz/relacja/opowiadanie ma być oceniane w konkursie.

3.6 Nadsyłając tekst uczestnik konkursu oświadcza iż posiada pełne prawa autorskie do nadesłanych materiałów.
3.7. Minimalna długość tekstu to 1000 znaków.
3.8. Prace przesłane po terminie wyznaczonym przez organizatora nie będą brały udziału w wyborze najlepszej i losowaniu.
3.9. Na prośbę autora tekst może być wycofany z udziału w konkursie, w dowolnej chwili.

4. Przebieg konkursu i nagrody

4.1. Konkurs przebiega trzyetapowo:
a) nadsyłanie prac do 21 grudnia 2011
b) wybranie trzech najlepszych tekstów do 30 grudnia 2011
c) losowanie zwycięzcy 31 grudnia 2011
4.2. Organizatorzy przewidują 1 nagrodę dla każdej edycji, czyli wybrany przez zwycięzcę mapę/przewodnik po Beskidach (z listy opublikowanej na stronie informacyjnej konkursu).
4.3. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.
4.4. Za wybranie najlepszych relacji/reportaży/opowiadań konkursowych odpowiadać będzie jury konkursowe www.beskidy24.pl.
4.5. Każdy właściciel kwatery z terenu Beskidów, który nadeśle prace otrzyma dodatkowo na 180 dni wpis Premium Max do naszego katalogu noclegów.

5. Wykorzystanie tekstów i ochrona praw osobowych

5.1. Teksty nadesłane na konkurs nie tracą praw autorskich, są nadal własnością autora. Internetowy serwis Beskidy24.pl ma prawo publikować je zgodnie z zasadami konkursu tylko na stronach serwisu www.beskidy24.pl.
5.2. Biorący udział w konkursie uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym regulaminie.
5.3. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane wyłącznie do celów związanych z organizowaniem konkursu przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr101, poz. 926).
5.4. Organizator konkursu zapewnia poufność danych osobowych uczestników konkursu z zastrzeżeniem postanowień punktu 5.3.

Osobą odpowiedzialną za przebieg konkursu jest:
Michał Kalisz
E-mail: portal@beskidy24.pl

Beskidy24.pl

Wszystkie prawa zastrzeżone Beskidy24.pl © 2009

Redesign i nadzór techniczny Cyber.pl © 2009