Nasza strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

Beskidy24 » Artykuły » Zagospodarowanie turystyczne gór polskich

Zagospodarowanie turystyczne gór polskich

O stanie zagospodarowania turystycznego świadczy też ilość stacji narciarskich z kolejami linowymi, gondolowymi, szynowymi i wyciagami orczykowymi. Urządzenia te wpływają jednak bardzo niekorzystnie na wygląd krajobrazu górskiego, a ich okresowe (wyłącznie w zimie) wykorzystywanie stawia szereg pytań np. gdzie, w jakiej ilości, długości, z jaką infrastrukturą, czy z oświetleniem i sztucznym dośnieżaniem ?

Problemy te długo jeszcze będą doprowadzały do konfliktów między amatorami zimowego wypoczynku, a turystami pieszymi (podobnie konflikt żeglarze - wędkarze).

Innym problemem jest zakładanie sztucznych ułatwień np. łańcuchów, klamer, drabinek w partiach skalnych i trudnych, co powoduje najazd wszelkiej maści "napalonych" nie na góry turystów, tylko spragnionych adrenaliny ignorantów górskich (nie jest ważna góra i klimat tylko ilość drabin i łańcuchów).
Stąd pogarda dla Tatr Zachodnich !
"Paranoja" frekwencyjna na Orlej Perci !

Zwiekszona ostatnio ilość wypadków ukazuje nam, że warto przemyśleć formę "via ferraty" w Polsce - albo bez ulatwień dla wprawnych turystów, albo z ułatwieniami, ale przy okreslonej ilości wpuszczanych na szlak ludzi (vide Gierlach - 30 osób/dzień z przewodnikiem !)

Ekspansja turystyczna na terenach chronionych również wywołuje sytuacje konfliktowe, zwłaszcza na terenie górskich parków narodowych. Ochrona przyrody w tych miejscach ogranicza bardzo plany nadmiernej industrializacji w górach, co kłóci się z interesem firm turystycznych i baz narciarskich.
Wiele obiektów powstało na obszarach chronionych już dawniej, przed założeniem rezerwatów i parków narodowych. Stała obecność bazy noclegowej i kolei linowych, nartostrad i sieci szlaków turystycznych niszczy bezpowrotnie cenne przyrodniczo zakatki gór, a końca tych konfliktów nie widać.
Medialne akcje protestacyjne niewiele dają, a przy dużej hossie turystycznej raczej zwycięzży prawo rynku i klienta.

Zagospodarowanie gór powinno być tematem ogólno-narodowej dyskusji i ustaleń prawnych. tylko to zlikwiduje wszelkie niejasności.

J.C.
Beskidy24


Data: 19 luty 2008

Zagospodarowanie turystyczne gór polskich


(wg. M.Staffa)

Każda forma ruchu turystycznego wymaga innego modelu zagospodarowania. Oto przykłady:

Model gniazdowy lub punktowy
Występuje wówczas, gdy mamy do czynienia z jednym, wyizolowanym obiektem, miejscowością lub grupą górską.

Model sieciowy
Polega na zagospodarowaniu dużych obszarów w sposób pełny lub częściowy, w ten sposób tworzona jest sieć znakowanych szlaków turystycznych, sieć schronisk górskich.

Model pasmowy
Występuje w zagospodarowaniu terenów górskich dla potrzeb turystyki masowej i wypoczynkowo-rekreacyjnej.

Model trasowy
Związany z zagospodarowaniem szlaków pieszych, komunikacyjnych, dla obszarów o dużej frekwencji. polega na maksymalnym wyposażeniu okreslonej trasy turystycznej (np. Beskid Śląski)

Największą rolę w zaospodarowaniu gór odgrywa baza turystyczna, stanowiąca najbardziej trwały element całości zagospodarowania.

Na bazę turystyczną skaładaja się:
- urządzenia usługowe
- urządzenia rozrywkowe
- urządzenia ułatwiające uprawianie turystyki
- urządzenia umozliwiające korzystanie z walorów terenów turystycznych

Z punktu widzenia turystyki górskiej należy się skoncentrować na turystyce kwalifikowanej, a więc przeznaczonej dla pasjonatów z doświadczenia i dużą samodzielnością w opracowaniu logistycznym wypraw i wycieczek górskich (małe bacówki na Rycerzowej i Krawcowym Wierchu).


Bardzo ważnym czynnikiem zagospodarowania turystycznego są:

- połączenia komunikacyjne wraz z siecią szlaków znakowanych, które zapewniają płynność ruchu turystycznego
- walory krajoznawczo-turystyczne (charakter terenu, wysokość gór, ukształtowanie, atrakcje krajobrazowe, przyrodnicze, zabytki przyrody, zabytki budownictwa itp.)
- bezpieczeństwo ruchu turystycznego
- istniejące warunki klimatyczne i śniegowe
- ochrona krajobrazu i środowiska naturalnego
- możliwości techniczne lokalizacji obiektów i urządzeń turystycznych (zaopatrzenie w wodę, odprowadzanie ścieków, energia, zaopatrzenie)
- możliwość powiązania z innymi usługami turystycznymi
- inne czynniki skupiające ruch turystyczny (tradycja, moda, ciekawostki, folklor itp.) 


Komentarze

 

Brak komentarzy.

Księgarnia


Wszystkie prawa zastrzeżone Beskidy24.pl © 2009

Redesign i nadzór techniczny Cyber.pl © 2009