Nasza strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

Beskidy24.pl » Konkurs "4 Pory Roku w Beskidach (Lato)" » Regulamin

4 Pory Roku w Beskidach (Lato)

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu fotograficznego – „4 Pory Roku w Beskidach”

1. Postanowienia ogólne
1.1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego "4 Pory Roku w Beskidach" jest Beskidzki Informator Turystyczny - www.beskidy24.pl
1.2. Konkurs trwa przez cały rok i podzielony jest na 4 edycję (4 pory roku), co kwartał wybierane jest najlepsze zdjęcie danej edycji.
1.3. Komunikaty i informacje na temat konkursu publikowane będą na stronach http://www.beskidy24.pl/app,competition,id,17.asp
1.4 Wszelkie pytania dotyczące konkursu należy kierować drogą elektroniczną na adres portal@beskidy24.pl

2. Cel konkursu

2.1. Celem konkursu jest popularyzacja turystyki górskiej oraz ukazanie piękna Beskidów przez wszystkie 12 miesięcy w roku. Naszą ideą jest również promowanie „niekoniecznie młodych” talentów poprzez prezentowanie ich zdjęć szerszemu gronu osób na łamach serwisu.

3. Zasady konkursu

3.1. Zdjęcia nadsyłane do konkursu powinny powstać na terenie Beskidów lub być bezpośrednio z Beskidami związane.
3.2. Zdjęcia nie spełniające powyższych kryteriów zostaną usunięte z konkursu.
3.3. W konkursie może wziąć udział każdy fotografujący niezależnie od wieku czy miejsca zamieszkania.
3.4. Na każdą edycję konkursu autor może nadesłać maksymalnie 3 zdjęcia. Zdjęcia należy przesłać za pomocą formularza dostępnego na stronie: http://www.beskidy24.pl/app,competition,id,17.asp
3.5 Nadsyłając zdjęcia uczestnik konkursu oświadcza iż posiada pełne prawa autorskie do nadesłanych zdjęć i prawa do utrwalania i rozpowszechniania wizerunku wszystkich widocznych na nich osób.
3.6. Zgłoszenia bez imienia i nazwiska lub z niepełnymi danymi nie będą brały udziału w konkursie.
3.7. Maksymalny wielkość zdjęć to: 1600x1200 pikseli, max 5 MB.
3.8. Portal Beskidy24.pl zastrzega sobie prawo do zmiany rozdzielczości zdjęcia opublikowanego na swojej stronie.
3.9. Zdjęcie przesłane po terminie wyznaczonym przez organizatora zostanie usunięte z konkursu.
3.10. Na prośbę autora fotografia może być wycofana z udziału w konkursie, pod warunkiem, że prośba taka będzie przesłana drogą elektroniczną na 5 dni przed zakończeniem konkursu.

4. Przebieg konkursu i nagrody

4.1. Konkurs przebiega jednoetapowo:
Tylko jedno z nadesłanych zdjęć będzie nagrodzone i zyska tytuł „Najlepsze zdjęcie… wiosny, lata, jesieni lub zimy” w zależności od aktualnej edycji.
4.2. Organizatorzy przewidują 1 nagrodę główną (kurs fotografii studyjnej) oraz nagrody dla każdej edycji którymi będą komplety map turystycznych, map do telefonów komórkowych oraz ekwipunek i akcesoria turystyczne.
4.3. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.
4.4. Za wybranie najlepszych zdjęć konkursu odpowiadać będą zarówno oceny użytkowników serwisu Beskidy24.pl jak i Jury konkursowe www.beskidy24.pl

5. Wykorzystanie zdjęć i ochrona praw osobowych

5.1. Zdjęcia nadesłane na konkurs nie tracą praw autorskich, są nadal własnością autora. Internetowy serwis Beskidy24.pl ma prawo publikować je zgodnie z zasadami konkursu.
5.2. Redakcja Beskidy24.pl zastrzega sobie prawo do publikacji najlepszych zdjęć poszczególnych edycji oraz zdjęcia roku na mapach turystycznych firmy Compass.
5.3. Biorący udział w konkursie uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym regulaminie.
5.4. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane wyłącznie do celów związanych z organizowaniem konkursu przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr101, poz. 926).
5.5. Organizator konkursu zapewnia poufność danych osobowych uczestników konkursu z zastrzeżeniem postanowień punktu 5.3.

Osobą odpowiedzialną za przebieg konkursu jest:
Grzegorz Siba
E-mail: g.siba@beskidy24.pl

Beskidy24.pl

Wszystkie prawa zastrzeżone Beskidy24.pl © 2009

Redesign i nadzór techniczny Cyber.pl © 2009