Nasza strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

Beskidy24 » Aktualności » Piękna jesteś Ziemio Żywiecka -konkurs fotograficzny

Piękna jesteś Ziemio Żywiecka -konkurs fotograficzny

Beskid Żywiecki Fot.: Arch. Beskidy24.pl

7. Dla autorów najbardziej interesujących fotografii przewiduje się nagrody pieniężne, rzeczowe, wyróżnienia oraz ich publikowanie w „Nad Sołą i Koszarawą”.
8. Osoby nagrodzone i wyróżnione oraz autorzy prac zakwalifikowanych na wystawę o wynikach konkursu zostaną powiadomione listownie.
9. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi podczas uroczystości jubileuszowych w Milówce w dniu 15 sierpnia 2008 r. oraz podczas otwarcia wystawy po konkursowej, która odbędzie się dnia 15. 09.2008 r. o godzinie 12.00 w Miejskim Centrum Kultury w Żywcu al. Wolności 4.
10.Autorzy prac, którzy zechcą uczestniczyć w otwarciu wystawy po konkursowej z uroczystym wręczeniem nagród przyjeżdżają na własny koszt.
11.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego, wielokrotnego wykorzystania nadesłanych prac w dwutygodniku „Nad Sołą i Koszarawą” i w innych publikacjach oraz prezentacji prac na wystawach.
12.Prace nagrodzone i wyróżnione oraz zakwalifikowane na wystawę przechodzą na własność organizatorów z wszystkimi prawami, z zachowaniem praw autorskich i wpisem ich do zbiorów, o czym autor zostanie poinformowany.
13.Nie przewiduje się odsyłania pozostałych prac autorom, zdjęcia będzie można odebrać w redakcji NSiK w ciągu jednego miesiąca po zamknięciu wystawy. Prace nieodebrane po tym terminie przechodzą na własność redakcji.

Szczegółowe informacje dostępne są pod numerem telefonicznym 033 862 03 29 oraz pod adresem e’mailowym Hieronim.woniak@neostrada.pl.


źródło:www.zywiecczyzna.pl


Piękna jesteś Ziemio Żywiecka -konkurs fotograficzny

Data: 29 kwietnia 2008 Region: Beskidy


Redakcja dwutygodnika „Nad Sołą i Koszarawą” zaprasza do wzięcia udziału w otwartym konkursie fotograficznym pod tytułem „Piękna jesteś Ziemio Żywiecka”


Tematyka konkursu jest szeroka i wszechstronna. Jedynym jej ograniczeniem jest zawężenie tematu do regionu żywieckiego. W grę mogą wchodzić fotografie krajobrazowe, przyroda, zabytki, architektura, portret, wydarzenia godne odnotowania ze względu na tradycję, zwyczaje i cechy tego regionu.


Cel konkursu
Celem konkursu jest uczczenie jubileuszu Gazety oraz fotograficzna rejestracja piękna krajobrazu, przyrody, ludzi ich tradycji i obyczaju, a także uwrażliwienie jej uczestników na uroki i walory tej ziemi i na wszystko to, co się tu ciekawego dzieje oraz gromadzenie dokumentacji fotograficznej najciekawszych obiektów i wydarzeń dla potrzeb redakcyjnych, rozwijanie osobistych zainteresowań osób, ich wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych.

Warunki uczestnictwa
1. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich fotografujących i ma charakter otwarty.
2. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 10 prac w tym 3 zestawy wielozdjęciowe (do б zdjęć w zestawie), które traktowane będą jako jedna praca.
3. Format zdjęć nie może być mniejszy niż 20 x 30cm. wykonanych w dowolnej technice fotograficznej. Do każdego zdjęcia należy załączyć tzw. wglądówkę w formacie 10x 15 cm.
4. Prace na odwrocie powinny zawierać: czytelny opis zawierający tytuł pracy (w przypadku zdjęć jednego tematu należy podać kolejny numer zdjęć), dokładną lokalizację, przybliżoną datę wykonania fotografii, informacje na jego temat, oraz „godło" autora.
5. Prace – wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia umieszczoną w zamkniętej kopercie opatrzonej godłem i tytułem konkursu: „Piękna jesteś Ziemio Żywiecka” , zawierającą imię i nazwisko, adres do korespondencji, nr telefonu, ilość prac oraz godło należy przesłać lub dostarczyć osobiście w terminie do 1 sierpnia 2008 r. na adres: Redakcja „Nad Sołą i Kozarawą” 34-300 Żywiec, ul. Świętokrzyska 50 a. Tel. 033 861 20 54
6. Oceny prac i kwalifikacji na wystawę po konkursową dokona Jury powołane przez organizatorów. 


Komentarze

 

Brak komentarzy.

Księgarnia


Wszystkie prawa zastrzeżone Beskidy24.pl © 2009

Redesign i nadzór techniczny Cyber.pl © 2009