Nasza strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

beskidy24 / Regulamin reklama

1. Warunki ogólne

1.1. Aby dodać obiekt do bazy danych prosimy o kontakt z Nami:

1.2. W momencie wysłania zapytania ofertowego na Nasz adres mailowy, redakcja beskidy24 zobowiązana jest udzielić wyczerpującej odpowiedzi w ciągu 3 dni (tylko w dni robocze).

1.3. Reklamy sprzedawane są według okresu (czasu), przez który są wyświetlane. Sprzedaż na czas dotyczy formy reklamowej typu „Box”,"Baner główny","Linki tekstowe","Artykuł sponsorowany" umieszczonej na stronie Beskidy24.pl.

1.4. Wszystkie ceny podane w cenniku są cenami netto. Wartość wynagrodzenia należnego Beskidy24.pl będzie odpowiednio powiększona o podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.


2. Zamawianie i warunki płatności

2.1. Zamówienia emisji reklam dokonuje się pisemnie wysyłąjąc zapytanie w formie maila na adres: reklama@beskidy24.pl bądź uzgadniajac szczegóły telefonicznie pod numerem:
694-930-463

2.2. Pełnej płatności za kampanię należy dokonać przed jej emisją, przelewem na rachunek bankowy:

MBANK 59 1140 2004 0000 3302 3332 1984

2.3. Tylko zamówienia potwierdzone przez Beskidy24.pl (w formie listu e-mailowego) oraz opłacone przez zamawiającego są wiążące.

2.4. Złożenie zamówienia emisji reklam jest równoznaczne z zawarciem umowy o jej realizację przez Beskidy24.pl, z tym że emisja może zostać odwołana przez Klienta w całości lub części w dowolnym momencie trwanai emisji:

a) w przypadku rezygnacji z emisji za czas opłacony a niezrealizowany przez Beskidy24.pl zamawiający otrzymuje proporcjonalny zwrot zapłaconej kwoty za emisję.

2.5. Rezygnacja z całości lub części zamówienia musi być dokonana na piśmie lub pocztą elektroniczną.


3. Treść i styl reklam

3.1. Reklamy nie mogą naśladować ani symulować elementów stron, na których będą prezentowane i powinny być łatwo rozpoznawalne jako reklamy. Beskidy24.pl zastrzegają sobie prawo do dodatkowego oznaczania reklam słowami "reklama", "ogłoszenie płatne", "sponsor", "link sponsorowany" lub równoznacznymi.

3.2. Beskidy24.pl zastrzega sobie prawo do odmowy oraz wstrzymania emisji reklam z podaniem przyczyny, w szczególności jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że z ich treści lub treści strony docelowej wynika, że są one sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego lub naruszają słuszne prawa osób trzecich.

4. Warunki techniczne

4.1. Wszystkie gotowe materiały reklamowe konieczne do rozpoczęcia kampanii muszą być dostarczone nie później niż na tydzień przed rozpoczęciem emisji.

4.2.   Beskidy24.pl przyjmuje do emisji materiały w formacie flash lub innym uzgodnionym z zamawiającym. Wielkość pliku nie może przekraczać 100 kb.

4.3.   Przekierowanie do serwisu reklamodawcy bądź wyświetlanie w ramach reklamy graficznej dodatkowych treści reklamowych przekraczających maksymalny limit objętościowy odpowiadający danej formie reklamy i pobieranych z serwera innego niż serwer Beskidy24.pl, nie może być automatyczne.  Przekierowanie bądź pobranie dodatkowej treści może się odbyć wyłącznie po kliknięciu przez użytkownika portalu Beskidy24.pl w reklamę.

4.4.   W przypadku gotowych materiałów reklamowych w formacie flash konieczne jest:

a)       dostarczenie gotowych materiałów reklamowych do Beskidy24.pl nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem emisji w celu przetestowania ich przez Beskidy24.pl;

b)       dostarczenie zastępczej wersji gotowych materiałów reklamowych w prostym formacie graficznym (.jpg), które będą emitowane, gdy przeglądarka użytkownika uniemożliwia wyświetlenie formatów flash.

4.5.   Niedostarczenie gotowych materiałów reklamowych do emisji w terminie traktowane jest jako odwołanie zamówienia.


Wszystkie prawa zastrzeżone Beskidy24.pl © 2009

Redesign i nadzór techniczny Cyber.pl © 2009